otisak:

Dr. Marta-Katarzyna Chalupa
Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder
Weihburggasse 22/5, 1010 Beč
Austrija
T: 01 9978068
E: buchhaltung@chalupa-steuerberatung.eu
I: www.chalupa-steuerberatung.eu
WT-Code 229706

Platforma Komisije EU za onlajn rešavanje sporova: https://ec.europa.eu/odr
Nismo ni obavezni ni voljni da učestvujemo u postupku rešavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.
Obaveza informisanja u skladu sa §5 Zakona o elektronskoj trgovini, §14 kodeksa kompanije, §63 trgovinskih propisa i obaveza otkrivanja u skladu sa §25 medijskog prava sud kompanije: privredni sud u Beču
Ovlašćenje prema ECG (zakon o e-trgovini): Opštinska kancelarija okruga
GLN (javne uprave):

Pravno obaveštenje
Reference za korišćene slike i grafike:
fotolia.de, billionphotos.com, pixabay.com

Copyright
© 2022 Sva prava, posebno prava na umnožavanje elektronskim putem, su zadržana. Prava na fotografije su delimično u vlasništvu odgovarajućih fotografa sa © fotolia.de, billionphotos.com & pixabay.com, reprodukcije su dozvoljene samo uz izričitu dozvolu. Osim ako nije drugačije navedeno, dokumenti, tekst, muzički fajlovi i fotografije na ovoj veb stranici vlasništvo su izdavača.
Autorsko pravo za objavljene objekte koje je kreirao sam izdavač ostaje isključivo na izdavaču veb stranice. Umnožavanje ili korišćenje takvih grafika ili tekstova u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama nije dozvoljeno bez izričitog pristanka izdavača.
Izdavač nastoji da poštuje autorska prava na grafiku i tekstove koji se koriste u svim publikacijama, da koristi grafike i tekstove koje je sam kreirao ili one za koje poseduje autorska prava, ili da koristi grafiku i tekstove bez licence. Ako na ovoj veb stranici postoji neoznačena grafika ili tekst koji je zaštićen autorskim pravima treće strane, izdavač ne može utvrditi autorska prava. U slučaju takve nenamerne povrede autorskih prava, izdavač će odmah ukloniti predmetni objekat iz ove publikacije nakon obaveštenja ili ga identifikovati sa odgovarajućim autorskim pravom.
§ 1 Upozorenje o sadržaju
Besplatan i slobodno dostupan sadržaj ove veb stranice kreiran je sa najvećom mogućom pažnjom. Međutim, provajder ove veb stranice ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost i blagovremenost besplatnih i besplatno dostupnih novinarskih vodiča i vesti. Prilozi označeni imenom odražavaju mišljenje dotičnog autora, a ne uvek mišljenje provajdera. Jednostavnim pozivanjem besplatnog i slobodno dostupnog sadržaja, ne uspostavlja se ugovorni odnos između korisnika i provajdera, u tom smislu nedostaje volja provajdera da bude pravno obavezujući.
§ 2 Spoljne veze
Ova veb lokacija sadrži veze ka veb lokacijama trećih strana („spoljne veze“). Ove veb stranice su odgovornost odgovarajućih operatera. Kada su eksterne veze prvi put povezane, provajder je proverio sadržaj treće strane da li ima kršenja zakona. U to vreme nije bilo očiglednog kršenja zakona. Provajder nema uticaj na sadašnji i budući dizajn i sadržaj povezanih stranica. Podešavanje eksternih veza ne znači da provajder usvaja sadržaj iza reference ili linka kao svoj. Stalno praćenje spoljnih veza nije razumno za provajdera bez konkretnih dokaza o kršenju zakona. Međutim, ako saznamo za kršenje zakona, takve spoljne veze će biti odmah izbrisane.