NAŠ TIM

Kontaktirajte nas putem e-pošte ili telefona. Radujemo se vašim porukama i pozivima.

Dr. Marta-Katarzyna Chalupa

PORESKI SAVETNIK

Domaće i međunarodno poresko pravo, savetovanje o reorganizaciji i stečaju, zastupanje pred finansijskim i fiskalnim krivičnim organima, specijalista za MSFI

Jezici: poljski, nemački, engleski

ana protic

Ana Protic, B.Sc.

KANDIDAT, RAČUNOVOĐA

Računovodstvo i bilansno računovodstvo domaćih i stranih privrednika i preduzeća u Austriji.

Jezici: bosanski/hrvatski/srpski, nemački, engleski

Vanessa Zitz

RAČUNOVOĐA

Računovodstvo i bilansno računovodstvo domaćih i stranih privrednika i preduzeća u Austriji.

Jezici:  nemački, engleski

Isabella Tulumovic

RAČUNOVOĐA

Računovodstvo i bilansno računovodstvo domaćih i stranih privrednika i preduzeća u Austriji.

Jezici: bosanski/hrvatski/srpski, nemački, engleski

Caterina Hochwarder

obračun zarada

Računovodstvo platnih spiskova, međunarodna pitanja, podeljeni platni spisak, skraćeno radno vreme, saveti o zakonu o zapošljavanju, saveti i podrška za „reviziju poreza i doprinosa na zarade“ od strane OGK ili poreske uprave

Jezici: nemački, engleski

Helmut Casagrande

obračun zarada

RAČUNOVODSTVO ZA PLATNE LISTE

Računovodstvo platnog spiska, Fond za godišnji odmor i otpremnine građevinskih radnika, međunarodna pitanja, saveti i podrška za „Proveru poreza i doprinosa na zarade“ od strane Austrijskog zdravstvenog osiguranje ili poreske uprave.

Jezici: nemački, engleski

Dr Tomasz Klimek, LL.M.

Advokat, NOTAR

www.tomaszklimek.com

Zakon o stečaju i restrukturiranju
Krivično poresko pravo Građevinarstvo i zakon o nepokretnostima

Jezici: poljski, nemački, engleski

Mag. Harald Premm

Advokat

www.premmlawfirm.com

Zakon o stečaju i restrukturiranju
Međunarodno pravo kompanije

Jezici: Ruski, nemački, engleski