NAŠ TIM

 
 
 

Dr. Marta-Katarzyna Chalupa

Poreski SAVETNIK

Domaće i međunarodno poresko pravo, savetovanje o reorganizaciji i stečaju, zastupanje pred finansijskim i fiskalnim krivičnim organima, specijalista za MSFI

Jezici: poljski, nemački, engleski

Tel: +43 1 9978068

Vanessa Zitz

RAČUNOVOĐA
i Asistent

Računovodstvo i bilansno računovodstvo domaćih i stranih privrednika i preduzeća u Austriji.

Jezici: nemački, engleski

Tel: +43 1 9978068

Caterina Hochwarder

RAČUNOVOĐA ZA PLATNE LISTE

Računovodstvo platnog spiska, Fond za godišnji odmor i otpremnine građevinskih radnika, međunarodna pitanja, saveti i podrška za „Proveru poreza i doprinosa na zarade“ od strane Austrijskog zdravstvenog osiguranje ili poreske uprave.

Jezici: nemački, engleski

Tel: +43 660 18 20 828

Nikola Pilch

RAČUNOVOĐA
i RAČUNOVOĐA ZA PLATNE LISTE

Računovodstvo i bilansno računovodstvo domaćih i stranih privrednika i preduzeća u Austriji.

Računovodstvo platnog spiska, Fond za godišnji odmor i otpremnine građevinskih radnika, međunarodna pitanja, saveti i podrška za „Proveru poreza i doprinosa na zarade“ od strane Austrijskog zdravstvenog osiguranje ili poreske uprave.

Jezici: poljski, nemački, engleski

Tel: +43 660 277 23 41

Dr. Tomasz Klimek, LL.M.

Advokat, NOTAR

www.tomaszklimek.com

Korporativno pravo i privredno pravo.

krivično pravo i upravno krivično pravo.

Građevinsko pravo i parvo nepokretnosti.

Jezici: poljski, nemački, engleski

Mag. Harald Premm

ADVOKAT

www.premmlawfirm.com

Zakon o stečaju i restrukturiranju

Međunarodno korporativno parvo

Jezici: nemački, engleski, ruski