znak firmowy wydawcy:

Dr. Marta-Katarzyna Chalupa
doradca podatkowy i dyplomowany księgowy
Weihburggasse 22/5, 1010 Wieden
Austria

T: +43 699 100 81 707
E: buchhaltung@chalupa-steuerberatung.eu
I: www.chalupa-steuerberatung.eu
WT-Code 229706

Platforma Komisji Europejskiej do rozwiązywania sporów on-line: https://ec.europa.eu/odr
Nie jesteśmy ani zobowiązani, ani gotowi do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów.

Obowiązek informacyjny zgodnie z §5 Ustawy o handlu elektronicznym, §14 Kodeksu Spółek, §63 Ustawy o regulacji handlu oraz obowiązek ujawniania informacji zgodnie z §25 Ustawy o mediachSąd Spółki: Sąd Gospodarczy w Wiedniu
Władza zgodnie z ECG (Ustawa o handlu elektronicznym): Urząd Dzielnicowy Magistratu . Bezirk
GLN (administracja publiczna):

Nota prawna
Odniesienia do źródeł użytych obrazów i grafik:
fotolia.co.uk, billionphotos.com, pixabay.com.

Prawa autorskie
© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone, w szczególności prawo do powielania w formie elektronicznej. Prawa do zdjęć należą częściowo do odpowiednich fotografów z © fotolia.de, billionphotos.com & pixabay.com. Powielanie jest dozwolone wyłącznie za wyraźną zgodą. O ile nie zaznaczono inaczej, dokumenty, teksty, pliki muzyczne i zdjęcia zamieszczone na tej stronie są własnością wydawcy.
Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego wydawcę pozostają wyłącznie własnością wydawcy strony internetowej. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody wydawcy jest zabronione.
Wydawca stara się przestrzegać praw autorskich do grafik i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki i teksty stworzone przez siebie lub takie, do których posiada prawa autorskie, lub wykorzystywać grafiki i teksty nieobjęte licencją. Jeżeli mimo to na tej stronie internetowej znajduje się nieoznaczona grafika lub tekst, które są chronione prawami autorskimi osób trzecich, wydawca nie może ustalić, jakie prawa autorskie przysługują tym osobom. W przypadku takiego niezamierzonego naruszenia praw autorskich wydawca po otrzymaniu powiadomienia niezwłocznie usunie dany obiekt z niniejszej publikacji lub oznaczy go stosowną adnotacją o prawach autorskich.

§ 1 Ostrzeżenie dotyczące treści
Bezpłatne i ogólnodostępne treści zawarte na tej stronie zostały stworzone z największą starannością. Dostawca tej strony nie gwarantuje jednak dokładności i aktualności udostępnianych bezpłatnych i ogólnodostępnych poradników dziennikarskich i wiadomości. Wkłady oznaczone nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora i nie zawsze są zgodne z opinią dostawcy. Sam fakt wywołania bezpłatnych i swobodnie dostępnych treści nie tworzy żadnego stosunku umownego między użytkownikiem a dostawcą; w tym względzie brak jest zamiaru prawnego dostawcy.

§ 2 Linki zewnętrzne
Niniejsza witryna zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Odpowiedzialność za te strony ponoszą ich operatorzy. Przy pierwszym tworzeniu linków zewnętrznych dostawca sprawdził, czy treści zewnętrzne nie naruszają prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz zawartość stron, do których prowadzą odnośniki. Zamieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca przyjmuje treści znajdujące się za danym odnośnikiem lub linkiem za własne. Nie jest uzasadnione, aby dostawca stale monitorował linki zewnętrzne bez konkretnych wskazówek dotyczących naruszeń prawa. Jeżeli jednak zostaną ujawnione przypadki naruszenia prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.