Previous slide
Next slide

Dr. Marta-Katarzyna Chalupa

Poreski savetnik i ovlašćeni računovođa

Verujte uglednom partneru

Poreski savet

Dr. Marta-Katarzyna Chalupa poreski savetnik i ovlašćeni računovođa

Poreski saveti:

 • Za fizička lica, samostalne preduzetnike, samozaposlene i slobodnjake (lekari i zdravstveni radnici, grupne prakse itd.), partnerstva, korporacije i udruženja
 • Zastupanje pred poreskim organima i organima gonjenja za finansijske zločine, saveti o finansijskom krivičnom pravu i dobrovoljnom obelodanjivanju
 • Priprema administrativnih žalbi protiv poreskih obaveštenja, učešće u žalbama pred Austrijskim upravnim sudom
 • Podrška, saveti i zastupanje u posebnim revizijama poreza na promet, pregledi poreza na promet i poreske revizije

Međunarodno poresko parvo:

 • Osnivanje korporacija i partnerstava u Austriji, domaće registracije
 • Izbegavanje ili eliminisanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
 • Savetovanje zavisnih društava i poslovnih prostora stranih investitora o svim domaćim poreskim pitanjima
 • Procena poreza na promet međunarodnih uslužnih odnosa

Međunarodno poresko pravo

Dr. Marta-Katarzyna Chalupa poreski savetnik i ovlašćeni računovođa

Saveti za restrukturiranje i stečaj:

 • Prevencija rizika (u situacijama ekonomske krize)
 • Saveti o svim poreskim i poslovnim pitanjima u vezi sa zakonom o stečaju.
 • Priprema zahteva za restrukturiranje i planova restrukturiranja.
 • Podrška tokom postupka restrukturiranja ili stečaja.

Revizija preduzeća:

 • Revizija sistema unutrašnje kontrole

Nekretnine i građevinarstvo:

 • Saveti pri kupovini i prodaji nepokretnosti
 • Trgovina komercijalnom imovinom
 • Saveti za iznajmljivanje i zakup
 • Savetovanje o PDV-u u vezi sa nekretninama
 • Poreska podrška za projekte razvoja imovine
 • Savetovanje građevinskih firmi
 • Optimizacija PDV-a
 • Obračun plata u građevinarstvu (izvještaji fonda za godišnji odmor i otpremnine građevinskih radnika)
 • Prekogranično slanje (izveštaji ZKO3)
 •  

Foreign assignement – Prekogranično zapošljavanje:

 • Savetovanje, podrška i sprovođenje zvaničnih procedura u vezi sa zapošljavanjem stranih radnika u Austriji (Izveštaji ZKO 3/ZKO 4)
 • Priprema mesečnih obračuna u skladu sa propisima za izbegavanje platnog i socijalnog dampinga (“LSD-BG”)
 • Prikupljanje i čuvanje spremnih obrazaca koji zahtevaju čuvanje radi podnošenja reviziji od strane poreskih i carinskih organa