Previous slide
Next slide

Saveti za restrukturiranje i stečaj

    • Prevencija rizika (u situacijama ekonomske krize)
    • Saveti o svim poreskim i poslovnim pitanjima u vezi sa zakonom o stečaju.
    • Priprema zahteva za restrukturiranje i planova restrukturiranja.
    • Podrška tokom postupka restrukturiranja ili stečaja.