Previous slide
Next slide

Nekretnine i građevinarstvo:

  • Saveti pri kupovini i prodaji nepokretnosti
  • Trgovina komercijalnom imovinom
  • Saveti za iznajmljivanje i zakup
  • Savetovanje o PDV-u u vezi sa nekretninama
  • Poreska podrška za projekte razvoja imovine
  • Savetovanje građevinskih firmi
  • Optimizacija PDV-a
  • Obračun plata u građevinarstvu (izvještaji fonda za godišnji odmor i otpremnine građevinskih radnika)
  • Prekogranično slanje (izveštaji ZKO3)