Previous slide
Next slide

Međunarodno poresko pravo:

  • Osnivanje korporacija i partnerstava u Austriji, domaće registracije
  • Izbegavanje ili eliminisanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
  • Savetovanje zavisnih društava i poslovnih prostora stranih investitora o svim domaćim poreskim pitanjima
  • Procena poreza na promet međunarodnih uslužnih odnosa

Međunarodno poresko pravo

Dr. Marta-Katarzyna Chalupa poreski savetnik i ovlašćeni računovođa