Previous slide
Next slide

Dr. Marta-Katarzyna Chalupa

doradca podatkowy i dyplomowany księgowy

Zaufaj wiarygodnemu partnerowi

Doradztwo podatkowe

Dr. Marta-Katarzyna Chalupa doradca podatkowy i dyplomowany księgowy

„Podstawowa wycena usług odbywa się na podstawie kontaktu z użyciem formularza, znajdującego się na stronie

Ceny od 150 € netto

Konsultacje i wyceny nie są udzielane telefonicznie”

Doradztwo podatkowe:

 • dla osób prywatnych, przedsiębiorstw indywidualnych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i przedstawicieli wolnych zawodów (lekarze i pracownicy służby zdrowia, wspólne praktyki lekarskie, itp.), spółek osobowych, spółek kapitałowych i stowarzyszeń.
 • Reprezentowanie interesów klienta przed organami podatkowymi i urzędem kontroli skarbowej.
 • Doradztwo w zakresie prawa karnego finansowego i kwestii samoujawnienia.
  Składanie odwołań od decyzji podatkowych, wsparcie w składaniu odwołań do Trybunału Administracyjnego.
 • Wsparcie, doradztwo i reprezentowanie interesów klienta w specjalnych audytach VAT.
 • Kontrole i audyty podatkowe.

Międzynarodowe prawo podatkowe:

 • Zakładanie spółek kapitałowych i osobowych na terenie Austrii.
 • Rejestracja w urzędach na terenie kraju.
 • Działania mające na celu uniknięcie lub umorzenie międzynarodowego podwójnego opodatkowania.
 • Doradztwo spółek zależnych i lokalnych filii inwestorów zagranicznych we wszelkich kwestiach podatkowych prawa krajowego.
 • Opiniowanie międzynarodowych relacji usług.

Międzynarodowe prawo podatkowe

Dr. Marta-Katarzyna Chalupa doradca podatkowy i dyplomowany księgowy

Doradztwo w kwestiach restrukturyzacyjnych i upadłościowych

 • Zapobieganie ryzyku (w sytuacjach kryzysu gospodarczego)
 • Doradztwo we wszelkich kwestiach podatkowych i gospodarczych związanych z prawem upadłościowym.
 • Przygotowywanie wniosków restrukturyzacyjnych i planów restrukturyzacji.
 • Wsparcie podczas postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

Audyt gospodarczy:

 • Kontrola IKS

Nieruchomości i branża budowlana:

 • Doradztwo w zakresie nabywania i sprzedaży nieruchomości
 • Handel nieruchomościami komercyjnymi
 • Doradztwo w zakresie wynajmu i leasingu
 • Doradztwo podatkowe związane z nieruchomościami
 • Wsparcie podatkowe dla projektów deweloperskich
 • Doradztwo dla firm budowlanych
 • Optymalizacja podatku obrotowego
 • Rachunkowość płac w branży budowlanej (raporty BUAK)
 • Księgowanie transgraniczne (sprawozdania ZKO3)