Baskı:

Dr. Marta-Katarzyna Chalupa
Vergi danışmanı ve yeminli muhasebeci
Weihburggasse 22/5, 1010 Viyana
Avusturya

T: 01 9978068
E: buchhaltung@chalupa-steuerberatung.eu
I: www.chalupa-steuerberatung.eu
WT-Kodu 229706

Çevrimiçi uyuşmazlık çözümü için AB Komisyonu platformu: https://ec.europa.eu/odr
Tüketici hakem heyeti nezdinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmakla ne yükümlüyüz ne de buna istekliyiz.

E-Ticaret Kanunu §5, Şirketler Kanunu §14, Sanayi Kanunu §63 uyarınca bilgilendirme yükümlülüğü ve Medya Kanunu §25 uyarınca açıklama yükümlülüğü Şirket Mahkemesi: Viyana Ticaret Mahkemesi

Yasal bilgiler
Kullanılan görseller ve grafikler için kaynak bilgileri:
fotolia.de, billionphotos.com, pixabay.com

Telif Hakkı
© 2022 Tüm hakları, özellikle elektronik yollarla çoğaltma hakları saklıdır. Fotoğrafların hakları kısmen © fotolia.de, billionphotos.com & pixabay.com’un ilgili fotoğrafçılarına aittir. Çoğaltmaya yalnızca açık izinle izin verilir. Aksi belirtilmedikçe, bu web sitesindeki belgeler, metinler, müzik dosyaları ve fotoğraflar yayıncının mülkiyetindedir.
Yayıncının kendisi tarafından oluşturulan yayınlanmış nesnelerin telif hakkı yalnızca web sitesinin yayıncısına aittir. Yayıncının onayı olmadan diyagramlar, sesler veya metinler gibi nesnelerin başka elektronik veya basılı yayınlarda çoğaltılmasına veya kullanılmasına izin verilmez.
Yayıncı, tüm yayınlarda kullanılan grafik ve metinlerin telif haklarına riayet etmeye, kendisi tarafından oluşturulan veya telif hakları kendisine ait olan grafik ve metinleri kullanmaya veya lisanssız grafik ve metinleri kullanmaya gayret eder. Yine de bu web sitesinde üçüncü taraf telif hakkı ile korunan işaretlenmemiş bir grafik veya metin varsa, telif hakkı yayıncı tarafından belirlenememiştir. Böyle bir kasıtsız telif hakkı ihlali durumunda, yayıncı bildirimden sonra ilgili nesneyi derhal bu yayından kaldıracak veya uygun telif hakkı ile işaretleyecektir.

§ 1 İçeriğe ilişkin uyarı bildirimi
Bu web sitesinin ücretsiz ve serbestçe erişilebilen içeriği mümkün olan en büyük özen gösterilerek oluşturulmuştur. Bununla birlikte, bu web sitesinin sağlayıcısı, sağlanan ücretsiz ve serbestçe erişilebilen gazetecilik rehberlerinin ve haberlerinin doğruluğunu ve güncelliğini garanti etmez. İsimle belirtilen katkılar ilgili yazarın görüşünü yansıtır ve her zaman sağlayıcının görüşünü yansıtmaz. Sadece ücretsiz ve serbestçe erişilebilen içeriğin çağrılması, kullanıcı ile sağlayıcı arasında herhangi bir sözleşme ilişkisi yaratmaz; bu bakımdan, sağlayıcının yasal olarak bağlanma niyeti eksiktir.

§ 2 Dış bağlantılar
Bu web sitesi üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar („harici bağlantılar“) içermektedir. Bu web siteleri ilgili operatörlerin sorumluluğuna tabidir. Harici bağlantılar ilk oluşturulduğunda, sağlayıcı harici içeriği herhangi bir yasal ihlale karşı kontrol etmiştir. O sırada herhangi bir yasal ihlal görülmemiştir. Sağlayıcının, bağlantılı sayfaların mevcut ve gelecekteki tasarımı ve içeriği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Harici bağlantıların dahil edilmesi, sağlayıcının referansın veya bağlantının arkasındaki içeriği kendi içeriği olarak benimsediği anlamına gelmez. Sağlayıcının, yasal ihlallere ilişkin somut göstergeler olmadan dış bağlantıları sürekli olarak izlemesi makul değildir. Ancak, yasal ihlallerin bilinmesi halinde, bu tür harici bağlantılar derhal silinecektir.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)